__ __ *====================================*       __ __
      / // / *   Standard Amiga FD-Software   *      / // /
     / // /  *     Copyright Note (TM)    *      / // /
     / // /  *====================================*     / // /
 __ __ / // /   *                  * __ __ / // /
 \ \\ \/ // /   *     Verze 1.4 - česká     * \ \\ \/ // /
 \ \\/ // /    *       27-Oct-1999      *  \ \\/ // /
  \ / // /    *                  *  \ / // /
  """ ""     *====================================*   """ ""

0. ÚVOD

Předpokládám, že jako uživatel oceníte standardní definici autorských práv pro volně šiřitelný software na Amize®. Místo několika různých definic zde nyní existuje pouze jedna oficiální. Přeložené verze tohoto dokumentu (včetně anglické) naleznete na Aminetu® v adresáři:

/pub/aminet/docs/misc/AFD-Files1-xx.lha (xx = počet překladů).

Jestliže jste programátor a chcete použít tento dokument ve svém volně šiřitelném (FD) produktu, přečtěte si nejdříve pečlivě celý dokument a zvláště odstavec 5 "INFORMACE PRO TVŮRCE PROGRAMŮ". Děkuji za vaši podporu.

1. AUTORSKÁ PRÁVA

2. DISTRIBUCE

Tento balík je volně šiřitelný. To znamená, že je povoleno jej volně distribuovat, pokud jsou dodržena následující pravidla:

3. PROHLÁŠENÍ

Používáním tohoto produktu na sebe berete PLNOU odpovědnost za jakékoli škody nebo ztráty tímto programem způsobené v době jeho využívání nebo naopak nemožností ho použít. Autor nebo autoři programu, autor tohoto textu a jeho překladatelé NENESOU žádnou odpovědnost.

UPOZORNĚNÍ: Autor a překladatelé tohoto textu NEDÁVAJÍ žádnou záruku kvality a použitelnosti JAKÉHOKOLI programu, který podléhá tomuto textu!!!

Některé názvy v tomto textu jsou ochranné nebo registrované obchodní známky. Uvedení těchto názvů neznamená, že jsou volně použitelné.

4. OHODNOCENÍ

"Volně šiřitelné" znamená pouze, že nemusíte platit za kopírování nebo distribuci software. Je povolena 30denní testovací doba tohoto produktu. Jestliže po této době budete chtít program nadále používat, musíte vzít na vědomí, že většina autorů bude požadovat nějakou odměnu za své vynaložené úsilí.

Dokumentace daného programu specifikuje jakého je typu:

5. INFORMACE PRO TVŮRCE PROGRAMŮ

Koncepce takovéto "Standardní licence" má několik výhod:

Jestliže chcete použít "AFD-COPYRIGHT"(TM) ve svém vlastním balíku Amiga® FD-Software, musíte dodržet následující pravidla:

6. AUTOŘI

"AFD-COPYRIGHT"(TM) napsal Dietmar Knoll. Tento dokument podléhá sám o sobě definici autorských práv uvedené výše (© 10.12.1994, 27.02.1996).

Všechny komentáře, nápady nebo dotazy na další verzi pište na následující adresy:

 Dietmar Knoll     InterNet-Email: To: dknoll@myokay.net
 Iltisweg 6               Subject: AFD
D-37081 Göttingen
 GERMANY/EUROPE    AFD-Homepage:  http://AFD.home.pages.de/

Překladatelé tohoto dokumentu a jejich adresy jsou uvedeny v příslušných souborech. Autorská práva náleží překladatelům.

Česká verze tohoto dokumentu: Vít Šindlář (© 11.01.1997, 27.02.2000)
Adresa:

 Vít Šindlář      InterNet-Email: To: sindlarv@voskop.cz
 Suvorovova 6             Subject: AFD/czech
 74101 Nový Jičín
 CZECH REPUBLIC    WWW-Homepage:  http://ato.vapor.com/czech/