__ __ *====================================*       __ __
      / // / *   Standard Amiga FD-Software   *      / // /
     / // /  *     Copyright Note (TM)    *      / // /
     / // /  *====================================*     / // /
 __ __ / // /   *                  * __ __ / // /
 \ \\ \/ // /   *    Version 1.4 - Norsk     * \ \\ \/ // /
 \ \\/ // /    *      27-Oct-1999       *  \ \\/ // /
  \ / // /    *                  *  \ / // /
  """ ""     *====================================*   """ ""

0. INTRODUCTION

Som bruker håper jeg du vil like denne Standard Copyright Notice for Freely Distributable Amiga® Software ettersom du bare behøver å lese ett dokument, i stedet for en mengde individuelle. Det finnes versjoner av dette dokumentet på ulike språk på Aminet®. Du finner dem som:

/pub/aminet/docs/misc/AFD-Files1-xx.lha (xx = antall språk).

Dersom du er programutvikler og ønsker å inkludere dette dokumentet i din egen FP program pakke, bør du lese det grundig først, spesielt kapittel 5 "INFORMASJON FOR UTVIKLERE". Takk for din støtte.

1. COPYRIGHT

2. DISTRIBUSJON

Denne pakken er fritt distribuerbar. Dette innebærer at du kan re-distribuere den så lenge du holder deg innefor følgende retningslinjer:

3. DISCLAIMER

Ved bruk av dette programmet aksepterer du det FULLE ansvar for skade på eller tap av data som oppstår ved bruk av, eller som en følge av uerfarenhet med programmet. Utvikleren(e) av programmet og forfatteren og oversetterene av denne "Copyright Notice" kan IKKE holdes ansvarlige.

VIKTIG: Forfatteren og oversetterene av denne "Copyright Notice" garanterer IKKE for kvaliteten og bruksnytten til NOEN SOM HELST programmer som påkaller seg innholdet av denne!!!

Enkelte av navnene brukt i denne teksten er varemerker eller registrerte varemerker. Bruken av disse navnene i denne teksen impliserer ikke at man kan bruke dem fritt.

4. RETUR SERVICE

"Fritt distribuerbart" betyr bare at du ikke skal betale for å kopiere eller distribuere programpakken. Du kan teste dette produktet i inntil 30 dager. Dersom du bestemmer deg for å benytte det regelmessig, ønsker de fleste utviklere et eller annet for deres innsats.

Dokumentasjonen til dette programmet plasserer det i en av disse kategoriene:

5. INFORMASJON FOR UTVIKLERE

Konseptet "Standard lisens" som denne har flere fordeler:

Hvis du vil benytte "AFD-COPYRIGHT"(TM) i din egen Amiga® FD-programpakke må du overholde følgende regler:

6. FORFATTERE

"AFD-COPYRIGHT"(TM) er skrevet av Dietmar Knoll. Den omfattes selv av den overnevnte copyright note (© 10.12.1994, 27.02.1995).

Dersom du har kommentarer, spørsmål eller forslag til neste versjon, kan du skrive til en av de følgende adresser:

 Dietmar Knoll    InterNet-Email: To: dknoll@myokay.net
 Iltisweg 6              Subject: AFD
D-37081 Göttingen
 GERMANY/EUROPE    AFD-Homepage:  http://AFD.home.pages.de/

Oversetterene av dette dokumentet og deres adresser finnes i de respektive filer. Oversettelsene er © oversetterene.

Denne oversettelsen er foretatt av Pål Løberg (© 08.07.1995, 27.10.1999). Jeg kan kontaktes på følgende adresser:

(september - mai):           (juni - august):

Pål Løberg               Pål Løberg 
Holtermanns veg 31B           Bryggeri gt. 57
N-7031 TRONDHEIM            N-2300 HAMAR
NORWAY                 NORWAY

Internet e-post: pallo@pvv.ntnu.no   (Subject: AFD-COPYRIGHT)
      WWW: http://www.pvv.ntnu.no/~pallo/